White Plush Trees

White Plush Trees

Regular price $6.50 Sale

Fabric, Cotton
8" H x 4" W x 2.5" DIA Each